Bestijka.cz - Myshí weblog  

25. května 2003 (neděle)

<< 22. května
Slovo na počátku, elektrikáři na konci. Úvodní vysvětlení k mému weblogu
30. května >>
Pět let po maturitě - prokrista, to jsem fakt tak stará?

22:41:06: Časopis Hacking - tohle opravdu nekupujte

První číslo dvouměsíčníku Hacking jsme získali díky Altairově zvědavosti. Budiž mu ke cti, že nezapomněl koupit papírové kapesníčky, pro které si do novinového stánku šel původně.

V cukrárně jsme nedočkavě časopis otevřeli a začali se kochat. Obsah čísla nevypadal zle. Už na další stránce ale Altaira praštily do oka "síťové balíčky" (rozuměj pakety, jak říkáme my, co netrpíme češtinářskou zarputilostí národních obrozenců).

A pak už to jelo. Konstatování v úvodu článku o bezpečnosti PHP nás udivilo pokrouceností větné stavby i obsahem (pokud by šlo o webservery, možná bychom PHP našli na větší části, ale pokud započítáme databázové stroje a mailservery, mám jisté pochybnosti): "Na většině v dnešní době fungujících síťových serverech je nainstalovaný modul PHP." O autorovi jiného článku se dozvídáme, že "V současné době je emocionálně spjat s bezpečností ( či spíše - ne-bezpečností) teleinformatických systémů." Pravda, také se mnou občas mávají prudké emoce, když přijde na naše systémy, ale nikdy mě nenapadlo veřejně to propagovat coby konkurenční výhodu.

Obsah jednotlivých vyprávěnek si nijak nezadá s formální stránkou: V článku "Zabezpečení v internetbankách" se dozvíte, že nemáte nechat koukat souseda přes vaše rameno, když se hlásíte ke svému bankovnímu účtu, že máte používat antivir, ale stejně vám to nijak nepomůže, protože většina bank nemá kvalitní bezpečnostní politiku a tak jako tak "průzkumy ukazují, že 80% zdařených případů prolomení bezpečnosti je dílem vetřelců působících uvnitř systému, ..." (ach ti vetřelci, ach ta procenta). Pokud byste čekali například tabulku českých institucí nabízejících internetové bankovnictví s porovnáním bezpečnosti jejich aplikací a upozorněním na konkrétní možnosti průniku, načekali byste se až do alelujá.

V pojednání o útocích na databázové servery MS SQL 2000 zase autor velkoryse (asi aby čtenáře z přílišné odbornosti nerozbolela hlava) pomíjí možnost, že by SQL server mohl komunikovat přes jiný TCP port než 1433. Zcela lživé je pak tvrzení, že "Standardně po instalaci MS SQL Serveru je heslo (uživatele sa) prázdné." Narozdíl od předchozích verzí MS SQL Server 2000 už při instalaci vyžaduje zadání administrátorského hesla, a jen pro ty nejjoudovatější joudy ponechává možnost hesla prázdného, ještě se speciální poznámkou pro Američany "not recommended".

Sečteno a podtrženo: Za takovýhle výkon stylistický a typografický by vás šéfredaktorka našeho serveru o sadomasochismu vypráskala natošup. Je pravda, že Altair a já nejsme zrovna objektivními posuzovateli, protože k novým literárním počinům na české IT scéně přistupujeme s hojnou dávkou skepse. Možná, že unixoidně zaměřené články, které jsem nečetla, byly fakticky bezchybné a užitečné. Také jsem ještě neotestovala utilitky na přiloženém CD. Těžko ale mohou vyvrátit nevalný první dojem. Za 230 korun českých bych čekala něco víc než kvalitní křídový papír.

Na konec přidám domácí úkol určený dětem školou povinným, které moc moc zlobily. Analyzujte následující úryvek z hlediska větné stavby:

"Oba (referenční modely síťového přenosu) dělí problémy související se síťovým přenosem na skupiny - tzv. vrstvy, ležící jedna na druhé tak, aby se spodní vrstvy nacházely blíže k zařízení (tj. aby měly na starosti spíše fyzickou stránku přenosu, kupříkladu - synchronizaci hodin odesílatele a příjemce), vrchní pak - blíže k užitkovým programům (na toto místo spadají problémy typu - zastoupení znaků písma nebo formát symbolických adres)."

Studuje tady někdo psychiatrii? Existuje něco jako pomlčkománie?

Komentáře

<< 22. května
Slovo na počátku, elektrikáři na konci. Úvodní vysvětlení k mému weblogu
30. května >>
Pět let po maturitě - prokrista, to jsem fakt tak stará?